Pořad bohoslužeb v týdnu 16. 7. 2023 – 23. 7. 2023

Neděle
16.7.2023
Brodek7,30h.Na poděkování Pánu Bohu za 75 let
Želeč9,00 h.Za farníky
Otaslavice10,30h.Za + Annu a Karla Michalcovy, ro-diče, sourozence, syna Jana, vnuka Jana a za snachu Vlastu
Pondělí
17.7.2023
Brodek16,10h.Na úmysl celebranta
Úterý
18.7.2023
Středa
19.7.2023
D
Čtvrtek
20.7.2023
Pátek
21.7.2023
Sobota
22.7.2023
Svátek sv.Máří MagdalényVincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
23.7.2023
Brodek7,30h.Za farníky
Želeč9,00h.Za naši maminku Boženu Možnou,
manžela Jaromíra a rodiče
Otaslavice10,30h.Za Marii a Josefa Kaplánkovy a za živou a + rodinu

Příští neděli 23. 7. 2023 je velká sbírka na kostel.

V neděli 30. 7. 2023 bude sbírka na opravu střechy kaple v Dobrochově. Rádi vystavíme potvrzení pro odpis z daňového základu za dar neziskové organizaci.

Zveme farníky na pouť na Svatý Hostýn ve středu 2. srpna. Odjezd je v 7h. z Otaslavic přes Ondratice a Brodek. Cena je 200 Kč. V Brodku se zapisujte do seznamu na stolečku v kostele nebo na telefonu 739 245 995. Želeč také po telefonu. V Otaslavicích u paní Pazderové.