Pořad bohoslužeb v týdnu 23. 7. 2023 – 30. 7. 2023

Neděle
23.7.2023

16. neděle v mezidobí
Brodek7,30h.Za farníky
Želeč9,00 h.Za naši maminku Boženu Možnou,
manžela Jaromíra a rodiče
Otaslavice10,30h.Za Marii a Josefa Kaplánkovy a za živou a + rodinu
Pondělí
24.7.2023
Otaslavice8,00h.Za + Aloise Dvořáka, manželku Marii a za rodiče z obou stran
Brodek16,10hNa poděkování za 75 let života a za celou živou rodinu
Úterý
25.7.2023
Svátek sv. Jakuba Staršího
Středa
26.7.2023
Jáchyma a Anny, rodičů Panny MarieD
Čtvrtek
27.7.2023
Pátek
28.7.2023
Sobota
29.7.2023
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
30.7.2023
Brodek7,30h.Za + Ludmilu Machátovu, manžela,
jejich rodiče, sourozence a živ. rodi.
Želeč9,00h.Za stařečky Sedláčkovy, dcery a sy-
na, jejich rodiny a za duše v ořistci
Otaslavice10,30h.Za farníky

Dnes je velká sbírka na kostel.    

Příští neděli 30. 7. 2023 bude sbírka na opravu střechy kaple v Dobrochově. Rádi vystavíme potvrzení pro odpis z daňového základu za dar neziskové organizaci.

Pouť na sv. Hostýn 2. 8. 2023