Pořad bohoslužeb v týdnu 30. 7. 2023 – 6. 8. 2023

Neděle
30.7.2023

17. neděle v mezidobí
Brodek7,30h.Za + Ludmilu Machátovu, manžela,
jejich rodiče, sourozence a živ. rodi.
Želeč9,00 h.Za stařečky Sedláčkovy, dcery a syna, jejich rodiny a za duše v očistci
Otaslavice10,30h.Za farníky
Pondělí
31.7.2023
Otaslavice8,00h.Na úmysl dárce
Brodek16,10hNa poděkování za uplynulé roky manželství s pros. o pož. do dal. let.
Úterý
1.8.2023
Středa
2.8.2023
D
Čtvrtek
3.8.2023
Pátek
4.8.2023
Sobota
5.8.2023
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
6.8.2023
18. neděle v mezidobí
 
 
Svátek Proměnění Páně
Brodek7,30h.Za + Antonína a Josefku Sedlářovy
syna Jaromíra, Antonína a za d. v o.
Želeč9,00h.Za farníky
Otaslavice10,30h.Za Elišku Krátkou, manžela, syna, snachu a za celou živou rodinu

Dnes je sbírka na opravu střechy kaple v Dobrochově.

Pouť na sv. Hostýn 2. 8. 2023