Pořad bohoslužeb v týdnu 6. 8. 2023 – 13. 8. 2023

Neděle
6.8.2023
 
18. neděle v mezidobí
 
 
Svátek Proměnění Páně
Brodek7,30h.Za + Antonína a Josefku Sedlářovy
syna Jaromíra, Antonína a za d. v o.
Želeč9,00 h.Za farníky
Otaslavice10,30h.Za Elišku Krátkou, manžela, syna, snachu a za celou živou rodinu
Pondělí
7.8.2023
Otaslavice16,10h.Za Marii a Josefa Kaplánkovy a za
živou a + rodinu
Úterý
8.8.2023
Středa
9.8.2023
Exerc.
Čtvrtek
10.8.2023
Pátek
11.8.2023
Sobota
12.8.2023
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
13.8.2023
19. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Za farníky
Želeč9,00h.Na úmysl celebranta
Otaslavice10,30h.Za rodiče Krejčí a bratra, rodiče
Hýblovy a za duše v očistci
Dobrochov11,00h.Poutní a Hodová mše svatá:
Za občany Dobrochova

Sbírky v Červenci:

  2.7.2023                               B –   1.506 Kč;    Ž –    500 Kč;      O – 1.400 Kč;

  9.7.2023                               B –   2.100 Kč;    Ž –    800 Kč;      O –    800 Kč;

16.7.2023                               B –   1.900 Kč;    Ž –    500 Kč;      O – 1.400 Kč;

23.7.2023 Velká sbírka          B –   3.000 Kč;    Ž – 1.500 Kč;      O – 4.100 Kč;

30.7.2023 na kapli v Dobr.    B – 13.500 Kč;    Ž – 1.700 Kč;      O – 6.500 Kč (z toho

                                                                                              Vincencov 2.000 Kč).