Pořad bohoslužeb v týdnu 17. 9. 2023 – 24. 9. 2023

Neděle
17.9.2023
24. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Poutní a Hodová mše svatá: Za + Antonína Sedláře a rodiče z obou st.
Želeč9,00 h.Za farníky
Otaslavice10,30h.Na úmysl rodiny Hasoňovy
Pondělí
18.9.2023
Úterý
19.9.2023
Středa
20.9.2023
16,10h.Za Zdeňka Cézara, rodiče Stanisla-vu a Antonína Krnošovy; Za rodiče
Františku a Rudolfa Cézarovy a dvo
Čtvrtek
21.9.2023
 
Svátek sv. Matouše
Pátek
22.9.2023
Sobota
23.9.2023
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
24.9.2023
25. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Za farníky 
Želeč9,00h.Za našeho tatínka Jaromíra Možné-ho, manželku Boženu a sourozence
Otaslavice10,30h.Za Josefa a Marii Nedělníkovi s prosbou o požehnání pro živou ro.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V BRODKU: začne v pátek 22. 9. 2023 v 7,00 h. ve školní družině. Pod kůrem je přihláška do náboženství.