Pořad bohoslužeb v týdnu 24. 9. 2023 – 1. 10. 2023

Neděle
24.9.2023
25. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Za farníky 
Želeč9,00 h.Za našeho tatínka Jaromíra Možné-ho, manželku Boženu a sourozence
Otaslavice10,30h.Za Josefa a Marii Nedělníkovy a je-jich syna Josefa, s prosbou o požeh-nání pro celou živou rodinu
Pondělí
25.9.2023
Brodek16,10h.Za + Annu Burešovou a za živou a
+ rodinu Burešovu
Úterý
26.9.2023
9-arch
16-M-pře
Středa
27.9.2023
T13
Čtvrtek
28.9.2023
 Svátek sv. VáclavaOtaslavice8,00h.Na úmysl paní Hykelové
Brodek16,00h.Za členy živého růžence
Pátek
29.9.2023
Sv. sv. archandělů Micha-ela, Rafaela a Gabriela
Sobota
30.9.2023
Sv. JeronýmaHutisko9,30h.Pohřeb + P. Josefa Strbáka
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
1.10.2023
26. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Za Emílii Vrchovou, manžela a za živou a rodinu
Želeč9,00h.Za rodiče Marii a Františka Hudečkovy
Otaslavice10,30h.Poutní a Hodová mše svatá
Za farníky

POHŘEB P. JOSEFA STRBÁKA SE KONÁ v Hutisku-Solanec, v sobotu

30. 9. 2023 v 9,30 h. Napište se pod kůrem do autobusu. Podle počtu lidí buď pojede, nebo ne. Dozvíte se to ve čtvrtek v kostele.