Pořad bohoslužeb v týdnu 1. 10. 2023 – 8. 10. 2023

Neděle
1.10.2023
26. neděle v mezidobí Brodek7,30h.Za Emílii Vrchovou, manžela a za živou a rodinu
Želeč9,00 h.Za rodiče Marii a Františka Hudečkovy
Otaslavice10,30h.Poutní a Hodová mše svatá o sv. Archandělu Michaelovi Za farníky
Pondělí
2.10.2023
Svatí andělé strážníBrodek16,10h.Za Františka Procházku, rodiče a
sourozence
Úterý
3.10.2023
Středa
4.10.2023
Sv. František z AssisiZdrav. volno
Čtvrtek
5.10.2023
Pátek
6.10.2023
Sobota
7.10.2023
Panna Maria RůžencováBrodek10,O0h.Pohřeb + Marty Mudrlové
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
8.10.2023
27. neděle v mezidobíBrodek7,30h.Za + Františka a Marii Langerovy a
+ Vlastimila a Marii Vychodilovy
Želeč9,00h.Za farníky
Otaslavice10,30h.Za Andělu a Aloise Blaťákovy, dceru Zdeňku, syna Aloise a živ. rodinu