Pozvání na setkání matek

Milé maminky a babičky, 

jste srdečně zvány v pátek 16. února v 16 hod do farnosti Určice , kde bude setkání Modliteb matek. Koordinátorka pro Olomouckou diecézi Hnutí Modliteb matek paní Marie Borošová přijede na faru do Určic právě proto, aby vám o něm vyprávěla a svědčila. 

Možná některé z vás víte, některé ne, že i v našich farnostech máme skupinku modlících se maminek, které se setkávají každých 14 dnů , aby se modlily za svoje děti a vnoučata. 

Věřím , že každá z vás se doma v soukromí modlíte za své děti, ale společná modlitba , kde se setkávají aspoň dva lidé v Ježíšově jménu , je mnohem účinnější a silnější.

Každý , kdo dostal tu milost stát se rodičem ví, že je to velké a požehnané povolání, a že předat víru svým dětem není vůbec lehký úkol . Děti , které jsou nám od Boha svěřeny jako veliký dar , jsou  pod velikým tlakem působení Zlého ducha, který má čím dál větší moc nejen ve světě , ale i v církvi a v našich rodinách. Uvědomuji si a jsem přesvědčena , že  právě a pouze skrze modlitby můžeme našim dětem pomoci. Každá matka i otec , přestože se snaží vychovávat  své děti správně a podle Božích přikázání, udělá ve své výchově chyby, které  nejdou vzít zpět. A i když jsme lidé chybující a nedokonalí , Pán Bůh nenechá bez odezvy žádnou prosbu a modlitbu, když je upřímná a ze srdce. Je jen na nás , abychom Mu důvěřovali a své děti a problémy ZCELA ODEVZDALI , aby On je mohl proměnit. A ON  MÁ TU MOC  věci změnit. Musíme ale upustit od svých představ a zcela mu důvěřovat.

Všechno má v našem životě svůj význam a svůj čas. Přijměte prosím toto pozvání k modlitbě jako ČAS POŽEHNÁNÍ PRO VAŠE DĚTI , ale i pro vás samotné. Z osobní zkušenosti i svědectví z různých setkání mohu dosvědčit, že Bůh skrze Modlitby matek opravdu dělá zázraky.    

Kéž v našich farnostech , je-li to Boží vůle, vzniknou nové skupinky matek , které svými modlitbami proměňují svět. 

Kdo by měl zájem se zúčastnit tohoto setkání obracejte se na Lucku Kalábovu v Otaslavicích a Ivanu Loníčkovu v Brodku , které zajistí odvoz auty do Určic.