Pozvání na setkání matek

Milé maminky a babičky, 

jste srdečně zvány v pátek 16. února v 16 hod do farnosti Určice , kde bude setkání Modliteb matek. Koordinátorka pro Olomouckou diecézi Hnutí Modliteb matek paní Marie Borošová přijede na faru do Určic právě proto, aby vám vyprávěla a svědčila o tom, jak silné a mocné jsou modlitby matek . A o tom, že Bůh skutečně skrze tyto modlitby dělá zázraky.Nejdůležitější je však důvěra a  ODEVZDÁVÁNÍ DĚTÍ DO BOŽÍCH RUKOU ,aby Bůh činil ne podle naší představy, ale podle své moudrosti.

Možná některé z vás víte, některé ne, že i v našich farnostech máme skupinku modlících se maminek, které se setkávají každých 14 dnů , aby se modlily za svoje děti a vnoučata, ale i děti ,které jim byli svěřeny při křtu , aby je duchovně doprovázeli. 

Věřím , že každá z vás se doma v soukromí modlíte za své děti, ale společná modlitba , kde se setkávají aspoň dva lidé v Ježíšově jménu , je mnohem  silnější a účinnější. Přijměte prosím toto pozvání k modlitbě jako ČAS POŽEHNÁNÍ PRO VAŠE DĚTI , ale i pro vás samotné. 

Kdo by měl zájem se zúčastnit tohoto setkání obracejte se na Lucku Kalábovu v Otaslavicích a Ivanu Loníčkovu v Brodku , které zajistí odvoz auty do Určic.