Pořad bohoslužeb v týdnu 12. 6. 2022 – 19. 6. 2022

Neděle
12.6.2022
 Slavnost
Nejsvětější Trojice
Brodek7,30h.Za Dobroslavu Frysovu, syna a ses-
try, s prosbou k Panně Marii o och-ranu pro celou rodinu
Želeč9,00h.Za farníky
Otaslavice10,30h.Za + Jaroslava a Františku Vyslou-žilovy a požehnání pro celou živou rodinu
Pondělí
13.6.2022
 
Sv. Antonín z Padovy
Úterý
14.6.2022
Středa
15.6.2022
Sv. Vít 
Brodek16,10h.Na úmysl celebranta
Čtvrtek
16.6.2022
Slavnost Těla a Krve Páně
Boží Tělo
Otaslavice8,00h.Za Miluši Kopovou a za živou a +
rodinu
Pátek
17.6.2022
Sobota
18.6.2022
Vincencov17,00h.Na místní úmysl v pořadí
Neděle
19.6.2022
12. neděle v mezidobí 
Dnes je Božítělový průvod kolem kostela jen v Brodku
Brodek7.30hNa úmysl celebranta
Želeč9.00hZa farníky
Otaslavice10.30hZa manžele Blaťákovy, jejich dceru Zdeňku a syna Aloise (křest ve mši)

– Příští neděli je velká sbírka na kostel.

– Božítělový průvod kolem kostela bude za týden jen v Brodku, v Otaslavicích a

  v Želči bude klanění v kostele.

– Ohlášky sňatku: Dne 2. 7. 2022 v Dubu n. M. budou církevně sezdáni slečna

  Kateřina Brátelová, Brodek Salajky 254 a pan Erik Drexler, Vranovice-Kelčice 68.

– UKLIĎME BRODEČKU: akce pořádaná spolkem dětí a mládeže Sarkander pod vedením Patrika Loníčka 25. 6. 2022 – Sraz v 8:00 na hřišti. Pytle a rukavice jsou zajištěny. Po akci ve 12h. opékání špekáčků.