Pořad bohoslužeb v týdnu 19. 6. 2022 – 26. 6. 2022

Neděle
19.6.2022
12. neděle v mezidobí
 Dnes je Božítělový průvod kolem kostela jen v Brodku
Brodek7,30h.Na úmysl celebranta
Želeč9,00h.Za farníky
Otaslavice10,30h.Za manžele Blaťákovy, jejich dceru Zdeňku a syna Aloise (křest ve mši)
Pondělí
20.6.2022
Brodek16,10h.Na úmysl celebranta
Úterý
21.6.2022
Středa
22.6.2022

Brodek16,10h.Na úmysl celebranta
Čtvrtek
23.6.2022
Otaslavice8,00h.Za + Jana a Reginu Kolaříkovy a za rodiče z obou stran
Pátek
24.6.2022
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Sobota
25.6.2022
Slavnost Narození sv. Jana KřtiteleVincencov17,00h.(D-EK-10-11)
Na místní úmysl v pořadí
Neděle
26.6.2022
13. neděle v mezidobíBrodek7.30hZa farníky
Želeč9.00hZa naši dceru Martu Václavíkovou
Otaslavice10.30hNa úmysl rodiny Hasoňovy

– Dnes je velká sbírka na kostel.

– Ohlášky sňatku: Dne 2. 7. 2022 v Dubu n. M. budou církevně sezdáni slečna

  Kateřina Brátelová, Brodek Salajky 254 a pan Erik Drexler, Vranovice-Kelčice 68.

– UKLIĎME BRODEČKU: akce pořádaná spolkem dětí a mládeže Sarkander pod vedením Patrika Loníčka 25. 6. 2022 – Sraz v 8:00 na hřišti. Pytle a rukavice jsou zajištěny. Po akci ve 12h. opékání špekáčků.