Socha Nanebevzetí Panny Marie z Otaslavic

Socha Nanebevzetí Panny Marie.

Velmi vzácná plastika na Moravě ojedinělá,

z dílny pravděpodobně  Georga Heinze,

jehož několik soch je v Čechách.

Nacházela se na faře v Otaslavicích,

po pronájmu fary byla přemístěna do kostela.

Byla natřená amatérsky barvami.

V Arcidiecézním Moravském muzeu plastiku 

očistili od nátěrů, zjistilo se, že byla dříve

natřena stříbrně.

Dílo bude absolvovat konzervační nátěry a 

po 10 let bude zdobit Olomoucké muzeum.