Pořad bohoslužeb v týdnu 30. 10. 2022 – 6. 11. 2022

Neděle30.10.2022   31. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Za Vlastimila Vychodila s ženou aza Františka Langera a manželku Želeč 9,00h. Na úmysl rodiny Večeřovy (+křest) Otaslavice 10,30h. Za Marcela Krátkého, živ. a + rod. Otaslavice 11,20h. Dušičková pobožnost na hřbitově Pondělí31.10.2022 Návštěva nemocných od 10 h. (objednání předem) Brodek 16,10h Za sv. otce (Ze Slavnosti Všech sv.) Úterý1.11.2022 … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 23. 10. 2022 – 30. 10. 2022

Neděle23.10.2022 30. neděle v mezidobíMISIJNÍ NEDĚLEOd této neděle je možno získat + duším odpuštění hříchů a trestů za ně modlitbou na hřbitově Brodek 7,30h. Za Františka Procházku, rodiče asourozence Želeč 9,00h. Za + Zdeňka Adama Otaslavice 10,30h. Za farníky Pondělí24.10.2022 Brodek 16,10h Za všechny kněze, zvláště v krizích Úterý25.10.2022 Středa26.10.2022     Čtvrtek27.10.2022 Otaslavice 8,00h. Za živou … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 16. 10. 2022 – 23. 10. 2022

Neděle16.10.2022 29. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Za farníky Želeč 9,00h. Za + Janu Večeřovou a za Marii,Františka a Václava Večeřovy Otaslavice 10,30h. Za + Františka Včelku, oboje rodičea Boží požehnání pro celou živou r. Pondělí17.10.2022 Úterý18.10.2022 Sv. Lukáš Středa19.10.2022    Ol.: 9:15 Brodek 16,10h. Za Františka Zapletala, rodiče Zap-letalovy, Kořínkovy, Vystavělovy,Hrdličkovy a za živou a + … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 9. 10. 2022 – 16. 10. 2022

Neděle9.10.2022  28. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Za rodiče Malčíkovy a za rodinyKrálovu a Divínovu Želeč 9,00h. Za farníky Otaslavice 10,30h. Na poděkování za 50 let společného života Pondělí10.10.2022 Brodek 16,10h Za Annu Vaňkovou, manžela, bratraa rodiče Úterý11.10.2022 Středa12.10.2022   Dobrochov 17,00h. Na místní úmysl v pořadí Čtvrtek13.10.2022 Otaslavice 8,00h. Na úmysl celebranta Pátek14.10.2022 Sobota15.10.2022 Vincencov … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 2. 10. 2022 – 9. 10. 2022

Neděle2.10.2022  Památka andělů strážných 27. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Za Františka Matouška a za živou a+ rodinu Želeč 9,00h. Na poděkování za 60 let společnéhoživota manželů Klučkových a d.v o. Otaslavice 10,30h. HODY – Poutní mše svatá ke sv. archandě. Michaelovi – Za farníky Pondělí3.10.2022 Brodek 16,10h Za všechny nemocné a jejich ošet-řovatele, aby nalézali v kříži … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 25. 9. 2022 – 2. 10. 2022

Neděle25.9.2022  26. neděle v mezidobí V Želči je dnes celodenní adorace za křesťanské rodiny a duchovní povolání Brodek 7,30h. Za farníky Želeč 9,00h. Za našeho tatínka Jaromíra Možné-ho, manželku Boženu, rodiče a sourozence (Po mši sv. – zasvěcení se svátostným požehnáním, adorace) Otaslavice 10,30h. Pondělí26.9.2022 Brodek 16,10h Za rodinu Zichovu a Pospíšilovu aza živou rodinu Úterý27.9.2022 Středa28.9.2022  Svátek … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 11. 9. 2022 – 18. 9. 2022

Neděle11.9.2022 24. neděle v mezidobí BrodekHODY 7,30h. Poutní a hodová mše svatáZa Jana Fryse a rodiče s prosbou o požehnání pro celou rodinuPo mši kr. ador.N.S. s požehnáním Želeč 9,00h. Na poděkování za dar života s pros-bou o Boží požehnání Otaslavice 10,30h. Za manžely Blaťákovy, dceru Zdeň-ku a za syna Aloise Pondělí12.9.2022 Jména Panny Marie Dobrochov 17,00h Na … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 4. 9. 2022 – 11. 9. 2022

Neděle4.9.2022 23. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Za + Antonína Sedláře a rodičez obou stran Želeč 9,00h. Za Ludmilu Hanákovou, Viktorii aViléma Neumanovy, syna Petra a za celou živou rodinu Otaslavice 10,30h. Za farníky Pondělí5.9.2022 Umučení sv. Jana Křtitele 16,10h Úterý6.9.2022 Středa7.9.2022 D. Čtvrtek8.9.2022 Pátek9.9.2022 Sobota10.9.2022 Vincencov 17,00h. Na místní úmysl v pořadí Neděle11.9.2022 24. neděle … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 28. 8. 2022 – 4. 9. 2022

Neděle28.8.2022  22. neděle v mezidobí Při všech dnešních mších svatých děkujeme Pánu Bohu za úrodu Brodek 7,30h. Za farníky Želeč 9,00h. Za Jana Polácha, manželku, rodiče a sourozence Otaslavice 10,30h. Za farníky Dobrochov 11,00h. Za Annu Skokánkovou, manžela a oboje rodiče Pondělí29.8.2022 Umučení sv. Jana Křtitele Brodek 16,10h Na úmysl celebrant Úterý30.8.2022 Středa31.8.2022 D. Čtvrtek1.9.2022 Pátek2.9.2022 Sobota3.9.2022 … Read more

Pořad bohoslužeb v týdnu 21. 8. 2022 – 28. 8. 2022

Neděle21.8.2022  21. neděle v mezidobí Brodek 7,30h. Za Jarmilu Kovaříkovou, manžela arodiče Želeč 9,00h. HODY – Poutní mše svatá k svaté-mu Bartoloměji – Za farníky Otaslavice 10,30h. Za Roberta Krejčího, rodiče a za živou a + rodinu Krejčí a Hýblovu Pondělí22.8.2022 Panny Marie Královny Úterý23.82022 Středa24.8.2022 Sv. Bartoloměje, apoštola D. Čtvrtek25.8.2022 Pátek26.8.2022 Sobota27.8.2022 Brodek 11,00h. Svatba Vincencov … Read more